25 ℃
► ► [ข้อความระดับสีเหลือง : สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน จังหวัดเชียงราย : สถานีโทรมาตรวัดระดับน้ำในลำน้ำต่างๆ ส่งข้อมูลระดับน้ำลดลงเข้าสู่ระดับปกติแล้ว มีฝนตกในพื้นที่น้อยลง แต่ขอประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดอีกสักระยะหนึ่ง : จาก CRflood.com : แจ้งเมื่อ 19:00 25 ส.ค. 59 ]
Front Page Warning System Slideshow
CR Flood System
MixKey Water Telemeter
Feature of Water Management Master Plan on Front page

CR Flood ระบบเตือนภัยน้ำท่วมเชียงราย